KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY

W związku z opublikowanym w dniu 11.10.2013 r. komunikatem tymczasowego Zarządu Koła PTTK „Piast” w osobach: Jacek Czober, Tadeusz Harazin, Wiesław Kubera wybranego wg. naszej oceny stanu prawnego, oraz niezależnej Kancelarii Prawnej z naruszeniem prawa, a w szczególności Statutu PTTK, jako dotychczasowy jedyny legalny wybrany w prawomocnych wyborach przez Walne Zebranie w dniu 09.01.2013 r. Zarząd Koła PTTK „Piast” przy KWK „Piast” w Bieruniu;

OŚWIADCZAMY jak niżej:

Do dnia dzisiejszego Zarząd Oddziału nie zajął stanowiska w sprawie naszego odwołania, które złożyliśmy w związku z podjętą Uchwałą w sprawie zawieszenia Zarządu Koła. Treść naszego odwołania, przygotowanego przez niezależną Kancelarię Prawną publikujemy poniżej. Odwołanie przesłaliśmy do Zarządu Oddziału listem poleconym w dniu 26.09.2013 r. i jak na razie pozostaje ono bez odpowiedzi, natomiast z ogłoszonego komunikatu Zarządu Tymczasowego wynika, że rości on sobie prawo do zarządzania naszym Kołem, mimo będącego w toku postępowania odwoławczego.

W tej sytuacji kolejnym krokiem będzie zaskarżenie przez nas przedmiotowej Uchwały Zarządu Oddziału do Głównego Sądu Koleżeńskiego, co planujemy zrobić niebawem wskazując tam również o nieetyczne działania pod naszym adresem,a w szczególności brak uzasadnienia i wyjaśnienia członkom Koła przyczyn naszego zawieszenia, w tym na czym polega naruszenie przez nas Statutu i działanie na szkodę PTTK.

Kończąc nasze oświadczenie uważamy, że obecny Zarząd Oddziału, który w żaden sposób nie pomógł i nie przyczynił się do powstania i prężnego rozwoju naszego Koła uzurpuje wyłącznie sobie prawo do jego funkcjonowania, nie wsłuchując się w głosy członków i manipuluje Koleżankami i Kolegami publikując komunikaty i informacje o „jedynie słusznej treści”, a faktycznie ma na celu wyłącznie podporządkowanie sobie wszelkiej działalności, co jednak w  efekcie może doprowadzić do upadku turystyki w tej formie opartej na pracy społecznej pasjonatów. Co więcej z komunikatów Zarządu Tymczasowego wynika, że wszystko co zrobiono w turystyce w KWK „Piast” zawdzięczamy Kolegom z Pszczyny, a jak jest niech osądzą członkowie Koła sami.

Dodać należy, że podobne działania Zarządu Oddziału dotyczące Koła PTTK „Magurka” i Klubu Turystyki Tatrzańskiej PTTK „Ornak” doprowadziły do ich rozwiązania. Więc cóż innego w Kole PTTK „Piast” możemy się spodziewać ze strony Zarządu Oddziału?

Na razie zachęcamy do lektury naszego odwołania (poniżej), a o efektach naszych działań będziemy informować na bieżąco.

Prezydium Zarządu Koła

wybranego w prawomocnych wyborach

przez Walne Zebranie w dniu 09.01.2013 r.

Załącznik do komunikatu – pismo do Zarządu Oddziału

Bieruń, dnia 24.09.2013r.

Oddział PTTK

„Ziemi Pszczyńskiej”

ul. Rynek 15

43-200 Pszczyna

W związku z otrzymaną Uchwałą nr 21/2013 Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Pszczyńskiej” z dnia 11.09.2013 r., dot. zawieszenia Zarządu naszego Koła w imieniu dotychczasowego Zarządu Koła PTTK przy KWK „Piast” w Bieruniu nie przyjmujemy powyższej Uchwały do wiadomości bowiem została podjęta z naruszeniem prawa.

Zgodnie ze Statutem Oddziału „Ziemi Pszczyńskiej”,  a w szczególności z § 43 ust. 2 Uchwała Zarządu o zawieszeniu Zarządu Koła może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła , chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie ani Zarząd ani Komisja Rewizyjna Koła PTTK przy KWK „Piast” nie była wzywana do złożenia wyjaśnień dotyczących „rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu oddziału” i „działania na szkodę PTTK”.

Już to naruszenie czyni nieważnym podjętą uchwałę przez Zarząd Oddziału.

Zarząd Koła PTTK przy KWK „Piast” jak również członkowie Koła są zbulwersowani sformułowaniami, iż rażąco lub uporczywie naruszali obowiązki wynikające ze Statutu PTTK jak również iż działali na szkodę PTTK.

Posługiwanie się takimi zarzutami bez sprecyzowania na czym polegały działania Zarządu Koła naruszające obowiązki wynikające ze statutu oraz działania na szkodę PTTK świadczy dobitnie iż Zarząd Oddziału uprawia samowolę i narusza dobre imię zarówno członków Zarządu Koła jak i wszystkich członków Koła PTTK przy KWK „Piast”.

W tym stanie rzeczy Zarząd Koła PTTK przy KWK „Piast” w składzie dotychczasowym nadal pełni swe statutowe obowiązki i nie uznaje powołanego nieprawnie Uchwałą  nr 22/2013 Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Pszczyńskiej” tymczasowego Zarządu Koła.

W przypadku nie wycofania podjętych nieprawnie Uchwał przez Zarząd Oddziału PTTK  w terminie do 04.10.2013 r. , zgodnie ze Statutem PTTK zaskarżymy przedmiotowe Uchwały do  Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,  a także wskażemy na nieetyczne działanie Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Pszczyńskiej” naruszające dobre imię ponad 100 członków Koła PTTK przy KWK „Piast”.

ZARZĄD KOŁA

Anna        Paszek

Mirosław  Skoczeń

Bernard     Anderwald

Mirosław   Kondal

Mirosław   Kuszek

Mirosław   Mastykarz